Logopedie – Dyslexie - Coaching
Tarieven:

Logopedische zorg wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. De kosten voor logopedie vallen wel onder het eigen risico. Voor 2016 is dit eigen risico wettellijk vastgesteld op € 385,--. Voor verzekerden onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. De kosten voor logopedie voor kinderen zal dus niet met een eigen risico verrekend worden.

Enkele ziektekostenverzekeraars hanteren afwijkende tarieven en/of voorwaarden voor bijvoorbeeld de uittoeslag of de DTL screening. Raadpleeg uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw ziektekostenverzekering.

Per 01-01-2016 heeft de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) de volgende maximum tarieven vastgesteld die door zorgaanbieders die paramedische zorg leveren zoals logopedisten in rekening kunnen worden gebracht.

Logopedie

 • Reguliere individuele behandeling
 • Preverbale logopedie (1 uur)
 • Eenmalig logopedisch onderzoek (op verwijzijng arts)
 • DTL-screening (Directe toegankelijkheid Logopedie)
 • Uit-toeslag
 • Overleg met derden (60 min)
 • Verslag kort
 • Verslag lang

€ 40,53

€ 81,06

€ 81,06

€ 20.27

€ 22.75

€ 60,00

€ 30,00

€ 80,00

 

 

 

 

 

 

 Dyslexie of lees- en spellingsproblemen zonder een taalprobleem

Lees- en spellingsproblemen waarbij geen sprake is van een aantoonbare taalachterstand/probleem worden niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Wij zullen de volgende kosten in rekening brengen bij de cliënt:

 • Individuele behandeling (30 min)
 • Individuele behandeling (60 min)
 • Overleg met derden (30 min)           

€ 30,00

€ 60.00

€ 30,00

 

 

 

 

Coaching: ‘ ik leer anders’

Consulten betreffende de methode 'Ik leer anders' worden niet door de zorgverzekeraars vergoed.
Per consult van 60 minuten betaalt u € 60,00. U heeft meestal 4-6 consulten nodig.

 

Verzuimtarief

Behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd. Indien de afspraak niet wordt afgezegd zal een deel van het
behandeltarief ( €30,00 ) bij u in rekening gebracht worden.


Eigen bijdrage
In sommige gevallen is de eigen bijdrage aftrekbaar van de belasting of kan Bijzonder Bijstand of Stichting Leergeld hierin tegemoetkomen. Meer informatie hierover vindt u op de site van Het Steunpunt Dyslexie