Logopedie – Dyslexie - Coaching
Specialisatie

Alle logopedisten binnen onze praktijk zijn allround opgeleid. Daarnaast volgen wij regelmatig bijscholing waardoor wij de volgende specialisaties in huis hebben:

Jonge stotterende kinderen
Bij stotteren van uw kind en bij zorgen en ongerustheid bij u als ouder... (lees verder)

Stemtherapie bij kinderen
Voor stemproblemen bij kinderen... (lees verder)

Sensorische informatieverwerking
Bj kinderen met problemen in motoriek, plannen van motroiek, slordig eten, problemen met aandacht en concentratie, overgevoeligheid voor kritiek, ongeduldigheid en weinig zelfvertrouwen... (lees verder)

Manuele larynxfacilitatie (bijv. bij globusklachten)
Behandelmethode bij stemklachten, slikklachten en globusgevoel " brok in de keel"... (lees verder)

Oromyofunctionele therapie
Bij afwijkend mondgedrag als: afwijkend slikken, duimen, speenzuigen, slissen en/of open mondgedrag zal oromyofunctionele... (lees verder)

Spraakafzien
Wanneer het horen niet meer vanzelf gaat kan spraakafzien een uitkomst zijn. Spraakafzien wordt ook wel liplezen genoemd.

Hoorrevalidatie na cochleair implantaat (ci)
Bij het revalidatieproces na plaatsing cochleair implantaat... (lees verder)

Metaphon (articulatie training)
Behandelmethode voor articulatieproblemen bij kinderen... (lees verder)

Coördinatietherapie van E. Öcker
Bij stem- of slikproblemen op basis van ontspanning... (lees verder)

Pre-verbale logopedie
Bij eet-, drink en slikproblemen bij baby's, peuters en kleuters... (lees verder)

Methode Tan Södenberg
Behandelmethode voor kinderen met achterstand in de spraak/taalontwikkeling. Behandeling zowel individueel als in groepsverband... (lees verder)

Dyslexie en lees- en/of spellingsproblemen
Dyslexie is een specifieke, hardnekkige lees- en spellingsstoornis met een erfelijke basis.
Personen met dyslexie hebben onder andere moeite met... (lees verder)

Methode PROMPT
Soms hebben kinderen/volwassenen niet voldoende aan visuele en auditieve input waardoor het
maar niet wil lukken de klank te produceren... (lees verder)