Logopedie – Dyslexie - Coaching

Wettelijke eisen bij de beroepsuitoefening

Onderstaand wordt beknopt weergegeven met welke aspecten een logopedist rekening dient te houden uit hoofde van wetgeving.


Download document