Logopedie – Dyslexie - Coaching
Wat doet een logopedist
Logopedisten houden zich bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal is onderdeel van het werk van de logopedist.

Daarnaast richt de logopedie zich op het eten en drinken. Bij jonge kinderen kunnen er problemen in de mond voorkomen bij zuigen, slikken en kauwen. Ook bij volwassenen kunnen deze problemen ontstaan ten gevolge van een neurologische aandoening. De logopedist draagt zorg voor het ontwikkelen en waar nodig het herstel van deze mondfuncties.

De logopedist verleent hulp bij problemen op het gebied van stem, spraak, taal, adem, gehoor en eten en drinken. De logopedische hulp kan bestaan uit het geven van adviezen en voorlichting, het afnemen van onderzoeken of het behandelen van een stoornis.

Een logopedist behandelt zowel (jonge) kinderen als volwassenen.