Logopedie – Dyslexie - Coaching

Klachtenregeling

Wij hopen van harte dat onze logopedische hulp aan uw wensen zal voldoen. Heeft u klachten over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische therapie dan vinden

We het fijn dat u dat eerst met de behandelend logopedist bespreekt. Als de logopedist niet weet dat u ontevreden bent, kan zij de klacht niet oplossen. Ook kunt u zich wenden tot een praktijkhoudster, Hetty Braam of Paula Oosterhuis.

 

Komt u er samen niet uit, dan kunt u met uw klacht terecht bij de landelijke klachtencommissie Logopedie in de Eerstelijn.
 

Het Klachtenrecht voor patienten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Clienten Zorgsector. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Onze praktijk volgt deze klachtenregeling.

 

Gegevens landelijke klachtencommissie

Landelijke Klachtencommissie

Logopedie in de Eerstelijn

t.a.v. ambtelijke secretaris

Steinhagensweg 2b

Postbus 75

3440 AB Woerden

Tel. 0348-457073