Logopedie – Dyslexie - Coaching
Beelddenken

5% van de bevolking denkt in beelden in plaats van in woorden. Het onderwijs sluit hier niet bij aan omdat de meerderheid auditief leert: Alles wordt ‘talig’ aangeboden op school. Voor beelddenkende kinderen is dit lastig omdat zij informatie op een andere manier verwerken: in beelden en/of gebeurtenissen. Vaak hebben beelddenkers een leerachterstand of denkt men aan dyslexie. Bijles helpt niet of nauwelijks omdat er dan nog meer schoolwerk op ‘foute’ wijze wordt aangeboden.

Doordat de lesstof niet begrepen en onthouden wordt, kan het zijn dat een kind minder presteert dan ouders en leerkracht verwachten. Dit kan leiden tot een slechte concentratie, snel afgeleid raken, irritaties en frustraties bij het kind, gezin en school. Het kan uiteindelijk ook effect op het zelfvertrouwen van het kind hebben.

De stof die kinderen moeten leren is niet het probleem, maar wel de manier waarop deze wordt aangeboden.


Beelddenkers hebben vaak moeite met:

  • Taal
  • Rekenen
  • Onthouden van informatie
  • Concentratie: snel afgeleid
  • Organiseren en/of klokkijken


Soms spelen ook andere zaken een rol, zoals ADHD, dyslexie of hoge sensitiviteit.

Klik HIER en vul de vragenlijst in. Als u de vragen 10 keer met ‘ja’ beantwoordt, is uw kind zeer waarschijnlijk een beelddenker.


Klik op onderstaande link voor een filmpje : ‘wat is beelddenken’

 


Ik leer anders

Wij helpen deze kinderen met de methode ‘Ik leer anders’. Bij deze methode wordt geleerd om de lesstof te vertalen naar (woord)beelden, zodat het binnen het eigen informatiesysteem past. Tijdens de sessies maken we structuur aan in de wijze van ordenen, opslaan en onthouden.

De techniek kan binnen vier sessies worden aangeleerd! Tijdens de sessies leert het kind om zijn/haar hoofd op te ruimen zodat er plaats is voor het visualiseren van:

  • Het alfabet en woorden
  • Het cijferveld, tafels en automatiseren van sommen
  • informatie op de juiste wijze ordenen en beter onthouden
  • Klokkijken

Een sessie van ca 60 minuten kost € 60,00

Voor meer informatie over de methode ‘Ik leer anders’ ga naar de website: www.ikleeranders.nl