Logopedie – Dyslexie - Coaching
Dyslexie

Dyslexie is een specifieke, hardnekkige lees- en spellingsstoornis met een erfelijke basis. Personen met dyslexie hebben onder andere moeite met: het benoemen van spraakklanken en van letters, wat inhoudt dat ze fouten maken in het uitspreken, lezen en/of schrijven van woorden (spelling).


Kinderen en volwassenen met dyslexie of lees- en/of spellingsproblemen kunnen logopedische behandeling krijgen van een dyslexiespecialist. Binnen onze praktijk is dit Nydia Assen.

Wanneer logopedische begeleiding?

 • Vanaf de kleuterleeftijd: het aanleren van de auditieve vaardigheden (bijvoorbeeld: rijmen, auditieve synthese, analyse en/of discriminatie).

 • Vanaf groep 3: het (leren) lezen en spellen/schrijven vergemakkelijken met onder andere Connect Lezen en de KWeC-methodiek. De behandeling is multisensorieel (visueel, auditief, motorisch en met de inzet van emoties).

 • Belangrijke doelen in de behandeling zijn:

  • Het verbeteren van het benoemen van de letters
  • Het verbeteren van de auditieve vaardigheden benodigd voor lezen en spelling
  • Het verbeteren van de vloeiendheid van het lezen
  • Het verhogen van het leesplezier en de leesmotivatie
  • Het verbeteren van de spellingvaardigheden

 • In het geval van (ernstige) dyslexie zal het niet betekenen dat de dyslexie verholpen wordt, daarom zullen er eventueel ook adviezen gegeven worden met betrekking tot (digitale) hulpmiddelen en zal er aandacht besteed worden aan het leren omgaan met de dyslexie.